مقاله پژوهشی « تاثیر عیوب تهی‌جای بر ارتعاش خطی نانوتشدیدگرهای گرافن با استفاده از مکانیک سازه‌یی مولکولی»

مقاله پژوهشی « تاثیر عیوب تهی‌جای بر ارتعاش خطی نانوتشدیدگرهای گرافن با استفاده از مکانیک سازه‌یی مولکولی»

مقاله پژوهشی « تاثیر عیوب تهی‌جای بر ارتعاش خطی نانوتشدیدگرهای گرافن با استفاده از مکانیک سازه‌یی مولکولی»

خلاصه : 

خواص منحصر به فرد الکتریکی و مکانیکی نانوسازه های کربنی آن ها را کاندیداهای مناسبی برای نانو تشدیدگرهای الکترومکانیکی قرار داده است . نظر به این که عیوب تهی جای به واسطه ی پیوند قوی تری که میان باند آزاد کربن های همسایه عیب تهی جای با برخی اجرام خارجی برقرار می شود می توانند در جایابی اجرام خارجی در پیکره ی نانو تشدیدگرها مفید باشند ، لذا در این مطالعه ضمن بررسی تاثیر عیوب تهی جای بر فرکانس طبیعی نانو صفحات آرمچیر و زیگزاگ ، تاثیر وجود عیوب تهی جای بر جا به جابی فرکانس پایه نانو تشدیدگر های پایه گرافن نیز با استفاده از روش مکانیک سازه یی مولکولی بررسی شده است . نتایج حاصله به وضوح نشان می دهد صفحات زیگزاگ با عیوب تهی جای بزرگ تر در میانه ی صفحه و شرایط مرزی کاملا گیردار می تواند جا به جایی فرکانس پایه بالاتری را به ازای اتصال جرم های خارجی نسبت به صفحات آرمچیر با همان شرایط نشان دهد و ....

 

- مقدمه 

- مدل مکانیک سازه یی مولکولی 

- اعتبار سنجی مدل 

- مقایسه ی فرکانس پایه (GHz) نانوصفحات گرافن تعیین شده به دو روش دینامیک مولکولی و مکانیک سازه یی مولکولی 

- تاثیر تعداد و چگونگی پراکندگی اتم های از دست رفته بر 3 فرکانس طبیعی اول ( گیگاهرتز) نانو صفحه ی گرافن 

- نتایج عددی 

- نمایش عیب تهی جای 

- تاثیر افزایش جرم و بزرگی سوراخ بر میزان جا به جایی فرکانس پایه نانو صفحات گرافن 

- تاثیر فاصله سوراخ اتمی از لبه ورق بر تغییرات فرکانس پایه زیگزاگ و آرمچیر

- تاثیر محل قرارگیری جرم متمرکز در بلندترین خط میانی ورق در جا به جایی فرکانس پایه 

- تاثیر شرایط مرزی بر حساسیت ورق های آرمچیر و زیگزاگ معیوب به جرم خارجی 

- نتیجه گیری 

- منابع 

 

 

 

صفحات : 10 

فرمت : pdf

 


کار تحقیقی «قلمرو ،مبانی و تحولات نهاد مرور زمان در حقوق ایران و بین الملل»

کار تحقیقی «قلمرو ،مبانی و تحولات نهاد مرور زمان در حقوق ایران و بین الملل»

کار تحقیقی «قلمرو ،مبانی و تحولات نهاد مرور زمان در حقوق ایران و بین الملل»

خلاصه :

مرور زمان عبارتست از : گذشتن مدتي كه به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت ، دعوي ديگر در مراجع قضائي مسموع نيست .در مسائل كيفري ، مرور زمان جرم عبارت است از : گذشتن مدتي از تاريخ ارتكاب جرم ، بدون اين كه جرم تحت تعقيب قرار گرفته باشد و پس از انقضاي آن مدت ، ديگر مجرم قابل تعقيب نيست .  مرور زمان مجازات نيز عبارت است از : گذشتن مدتي از تاريخ صدور حكم مجازات كه در آن مدت حكم مذكور اجرا نشده باشد ؛ در اين صورت از اين پس نيز، آن حكم اجرا نخواهد شد و ....

در این کار تحقیقی به موارد زیر به صورت جداگانه و مفصل پرداخته شده است : 

- مرور زمان

- دلايل اعمال قاعده مرور زمان

- فراموشي  و بخشش

- ندامت

- كاهش بار دستگاه قضائي

- قلمرو قاعده مرور زمان

- حقوق خارجي 

- حقوق ايران

- تحولات وارده بر قاعده مرور زمان در جامعه بين الملل

- قرارداد بين المللي عدم شمول مرور زمان جنايات جنگ و جنايات ضد بشريت 26نوامبر 1968

- عدم شمول مرور زمان

- جنايات جنگ

- جنايات عليه بشريت

- استرداد

- مجرمين سياسي و مجرمين بين الملل

- كشورهاي امضاءكننده

- قرداد اروپایی عدم شمول مرور زمان جنایات علیه بشریت و جنایات جنگ 25 ژانویه 1974

- تفاوت میان قرداد 1968 و قرداد شورای اروپا

- تعهدات دولتهای امضاء کننده

- اساسنامه  دیوان کیفری بین المللی 17 ژوئیه 1998

- اقدامات اولیه در جهت تاسیس دیوان کیفری بین الملل

- جرائم بین المللی

- نسل کشی

- جنایات ضد بشریت

- جنایات جنگی

- جنایات تجاوز

- تحولات مرور زمان در کشورهای دیگر

- آلمان ( قانون سال 1969 آلمان غربی)

- فرانسه ( قانون سال 1964 )

- تحولات مرور زمان در نظام كيفري ايران

- در دوران قبل انقلاب

- تحولات قوانین ایران بعد از انقلاب

و ... 

این کار تحقیقی در 36 صفحه و با فرمت word قابل دریافت می باشد . 


کار تحقیقی «مجازات های تبعی ؛اهداف ، مصادیق و چالش ها »

کار تحقیقی «مجازات های تبعی ؛اهداف ، مصادیق و چالش ها »

کار تحقیقی «مجازات های تبعی ؛اهداف ، مصادیق و چالش ها »

خلاصه :

گاهی محکومیت جزایی آثاری را برای مرتکب در پی دارد که خواه ناخواه بر او بار می‌شود و نیازی به قید آنها در حکم دادگاه نیز نمی‌باشد.این آثار در حقیقت در نتیجه محکومیت کیفری به وجود می‌آیند که معمولاً محرومیت از یک سری حقوق اجتماعی هستند.البته پس از اجرای حکم و یا شمول مرور زمان، طی مدت خاصی که قانونگذار تعیین کرده است، آثار محکومیت جزایی از بین می‌رود.ماده 25 قانون مجازات اسلامی درباب مجازات‌های تبعی است.این ماده مقرر می‌دارد «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند». بنابر متن ماده فوق اشعار مي دارد ....

همچنین در این کار تحقیقی به موارد زیر پرداخته شده است : 

- ماهیت و اهداف مجازاتهای تبعی در حقوق کیفری ایران

- ماهیت مجازات تبعی

- اهداف مجازات تبعی

- منفعت اجتماعی

- سزادهی

- ناتوان سازی مجرم

- بازدارندگی عمومی

- بازدارندگی خصوصی

- جبران زیان ها

- شرایط اعمال مجازاتهای تبعی

- انواع و مصادیق مجازاتهای تبعی

- مجازات ناظر بر آزادی اشتغال

مجازات های سالب حق

- ملاک عمل مجازات تبعی

- محکومیت کیفری موثر

- صدور حکم محکومیت قطعی

- مدت مجازاتهاي تبعي

- شروط اجرای مجازات تبعی

- مقایسه مجازاتهای تبعی با مجازاتهای تکمیلی

- تفکیک مجازات‌های تکمیلی از مجازات‌های تبعی

- مقایسه مجازات تبعي با مجازات تكميلي

- محکومیتهای موضوع مجازاتهای تبعی

- محکومیت موثر و غیر موثر

- محکومیت به قصاص عضو

- محکومیت به مجازات حدی

- مجازات تبعی اشخاص حقوقی

- آثار تبعیت مجازات از مجازات اصلی

و ....

به هر یک از این مطالب در این کار تحقیقی به صورت جداگانه پرداخته شده است . 

این کار تحقیقی در 15 صفحه و با فایل word قابل دریافت می باشد . 


کار تحقیقی «محرومیت از حقوق اجتماعی در گستره قواعد حقوقی و فقهی»

کار تحقیقی «محرومیت از حقوق اجتماعی در گستره قواعد حقوقی و فقهی»

کار تحقیقی «محرومیت از حقوق اجتماعی در گستره قواعد حقوقی و فقهی»

خلاصه : 

حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح موجب مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد این مجازات ریشه ی فقهی دارد ولی به صورت مدون از حقوق جزای فراتسه وارد حقوق جزای ایران گردیده و یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس می باشد در قانون مجازات اسلامی نحوه ی تدوین و اعمال این مجازات به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه مجازاتهای تبعی بر پایه یکسری از محرومیتها از حقوق اجتماعی استوار است قانونگذار پس از شرح آن در ماده 25 قانون مجازات اسلامی، در ماده 26  به بیان انواع محرومیتها مقرر در این خصوص پرداخته است و .....

در این کار تحقیقی همچنین به موضوعات زیر پرداخته شده است :

- بررسی حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران

- حقوق اجتماعی

- انواع حقوق اجتماعی

- حقوق نوعی

- حقوق خصوصی

- حقوق عمومی

- حقوق سیاسی

- تعریف حقوق اجتماعی

- محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

- حقوق اجتماعی مصرح در حقوق کیفری ایران

- ماهیت مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی

- محرومیت از حقوق اجتماعی در گستره منابع فقهی

- تبیین جایگاه فقهی محرومیت از حقوق اجتماعی

- مبنا و ماهیت فقهی محرومیت از حقوق اجتماعی

- ماهیت فقهی کیفر  تعزیری

 - مبنای فقهی محرومیت از حقوق اجتماعی

- جایگاه حقوقی محرومیت از حقوق اجتماعی

- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی

- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی

 - محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی

- محرومیت دائمی از حقوق اجتماعی

- شیوه اعمال و مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی

- اعمال مجازات با نظر قاضی(مجازات تکمیلی يا تتميمي)

- اعمال مجازات بر اساس نوع و میزان مجازات(مجازات تبعی):

- مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی

و ....

این کار تحقیقی را در 35 صفحه و با فرمت word  می توانید دریافت کنید . 


کار تحقیقی مرور زمان در حقوق کیفری نوین ایران

کار تحقیقی مرور زمان در حقوق کیفری نوین ایران

کار تحقیقی مرور زمان در حقوق کیفری نوین ایران

چکیده :

طبق ماده 106 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 : " در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود، مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلایلی خارج از اختیار ، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کن و دلیلی بر بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد." در مورد جرائم قابل گذشت باید گفت ، مواد 100 تا 104قانون مجازات اسلامی 1392 به این جرائم اختصاص داده شده است . طبق تبصره 1 ماده 100 این قانون جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که شروع وادامه تعقیب و رسیدگی به اجرای مجازات ، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی می باشد. جرائم قابل گذشت طبق تبصره 2 همان ماده 100 جرائمی که هستند که شکایت شاکی و گذشت او در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه انها و اجزای مجازات تاثیری ندارد و ... 

در این مقاله به موارد زیر پرداخته می شود : 

اناطه

مرور زمان در جرائم قابل گذشت

مرور زمان در سایر جرائم

جرائم مشمول نفی مرور زمان

قاعده عدم عطف به ماسبق قوانین جزائی و تمایز آن از مسئله مرور زمان

قاعده عدم عطف به ماسبق جزائی

قلمرو اعمال قاعده عدم عطف به ماسبق قوانین جزائی

استنثنائات وارده به قاعده عدم عطف به ماسبق قوانین جزائی

تمایز قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی از مسئله مرور  زمان

و .... 

 این کار تحقیقی در 15 صفحه و با فرمت word  آماده دریافت می باشد .


کار تحقیقی نظرات بزرگان و اصل بی طرفی قاضی و رفع قضات متهم

کار تحقیقی نظرات بزرگان و اصل بی طرفی قاضی و رفع قضات متهم

کار تحقیقی نظرات بزرگان و اصل بی طرفی قاضی و رفع قضات متهم

خلاصه : 

احکام دادگاه ها بایستی  مطلقاٌ از سهل انگاری و سهل گیری به دور باشند. شما به عنوان یک قاضی محترم، حکمی که صادر می کنید باید  جوری باشد که اگر این حکم بنا باشد در معرض دید متخصصین امور فقبهی و حقوقی قرار بگیرد، شما هیچ دغدغه ای نداشته باشید. مطمئن باشید به این حکمی  که صادر کرده اید. قاضی وقتی از دانش لازم برخوردار است و مراتب کار خود  در حکم خود هم هست، باید جوری باشد  که همان وقتی که این حکم صادر شد ، حاضر باشد آن را در معرض دید همه کارشناسان و متخصصین قرار بدهد و بتواند از حکم خودش دفاع کند، اتقان حکم باید این جور باشد اندکی سستی و ضعف در حکم به کل  بنای  دستگاه قضائی  ضربه وارد می کند

تبعاً دستگاه نظارتی اصلی ما دادسرا و دادگاه انتضامی قضات است. اما ممکن است مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز در مواردی ورود کند بنابراین می توان با ایجاد هماهنگی و همکاری از موازی کاری جلوگیری کرد. معاون اول قوه قضاییه به شناسایی افراد با استعداد  و واجد شرایط متصدی مدیریت های قضایی  اشاره کرد و گفت: امروز یکی از خلاء هایی که وجود دارد این است که وقتی مدیری تغییر می یابد برای پیدا کردن جایگزین باید مدت ها  فکر کنیم.آیا در مجموعه قوه قضاییه مدیر نداریم؟  حتماً داریم اما اینها در دسترس نیستند بنابراین در این ارتباط دادسرا و دادگاه انتظامی قضات باید اهتمام لازم را به کا رگیرد  و افراد مستعد و مدیر را شناسایی کند.و...

در این مقاله همچنین به این موضوعات پرداخته شده است : 

- فرازهای  ضرورتهای خاص

اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر  حقوقی و طرق کشف واقع

طریقه کلی کشف واقع

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام قضات و کیفیت اقدام

درخصوص جرائم قضات روحانی

در کیفیات پس از صدور رأی مراجع سالح

- دستگاه قضایی  مسئول اجرای عدالت و گرفتن حق مظلومان

- علل اصلی برخوردهای نامناسب در دستگاه قضایی

راهکار برای ممانعت از برخوردهای نامناسب

و...

این مقاله در 33 صفحه و با فرمت word  قابل دریافت می باشد .